كركهرك
 

دوستان عزیز سلام

امیدوارم حالتون خوب باشه

به مناسبت ماه پرفضیلت رمضان شعرکوتاهی سروده ام که خدمت شما عزیزانم  پیشکش می کنم

**

پای منبر

        یکی پرسید

قوت غالب ما این روزها

غم نان است

               حاج آغا

بفرمائید

زکات فطره مان

به چه میزان خون دل خواهدبود

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٧/٢۳ - محمد حسنی نیا