كركهرك
شه و

 

***

 

 

گوشه وانگم

 

ئه ر مانگ نه لای له ی شه واره

 

چوارچمکی

باخچه ی بوچگی ماله گه مان

        {له ژیری په رچه می

                 ته نیا گولی ئی وه هاره

                                  ئه لرازنم

وه تو ه می سروه و

تامی ده می

هزار هزاران هساره

 

محمد حسنی نیا           کرماشان          30/01/1385

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۱/۱٦ - محمد حسنی نیا