ئــــــــــــازادی

 

که له شیره گـه ی شه و تا سوقولن                 خوه رله خه وهیزده ری سپای شه شکین

 

شه واردریـژه و ئیمه هایمه خـــه و                 مه روه قوله ی تو هه لسیم لـــــــه شـــه و

 

خوه زه وئــی شه وه دی بنی بـــاتا                  رووژ وه ر بــکردا وه ئـــــــی ولاتــــــــــــا 

 

ده نگ بکفتاو که ل له شارودیه که                 پیا و ژن باتان یــــه کــه وه یــــــه کــــــــه

 

بوه تــــان وه هــــاهاها ئــــــــازادی                  به و بی گانه مه و تنیــــــــــــش ئـــــازادی 

/ 5 نظر / 11 بازدید
ئاگرين

slaw mandunabi zor khoshim hat law hasta nasku jwanat ba hiway bardavam boontan la sar khzmati kurdu kurdistan.

فه رهاد ئاواره

سلام ده سیت مه ريزو ئوسای قه له مده ر زیبا بود . برادر ئاخ له ده ستی خوشه ويستی پی هه لينام مه رحه می که ی له ريی دلداری ديترا غه يری خوين بی به رهه می

مه می

سلام ئاقای حسنی نیا مه خاونه وبلاگ سه ریوان بووم که فیلتر بوو سه ری لیمان بیه