منم کوردم

***

خه یزی ناو که ل

ها له میشتم

قورسی باری

        هزاران سال شارستانیه ت

                                ها له خیشتم

سه دان سه ده س

له چوار باله و

گورز وتیر و

تیخ وخه نجه ر

توپ وتیاره و

گاز و ئه ژده ر

ده ن له سه ر و

ناوی شان و

سینه و پیشتم

له پا نه که فتمه  هیمان و

هه ئوَشم:

منم کوردم

ئه ی دنیای نو

ئه ی ئوَه گیشتی

برا وخوه یشکه یلی

                  هاوپیشتم

 

محمدحسنی نیا   -   کرماشان  - 03/09/88

 

/ 0 نظر / 14 بازدید