فه توای فه قی

یه ی سال له دیه که ی گه نه فه قییگ

له نــاوی کتاو دی له یه ی جییـــــــگ

 

شیخ فه رمایش که ی تادنیا دنیــــــاس

پووسی پیسی سه گ خوه شه نه کریاس

 

ئی فه توا چه ن جار خوه نی وگه ورا

خاس ک حفزی بوخوه نییه ی له ی وا

 

سه گ فه رمایش که ی تا دنیا دنیاس

پووسی پیسی شیخ خوه شه نه کریاس

/ 0 نظر / 20 بازدید