حکایت

این باردست به تجربه ای تازه درکردی کلهری میزنم که امیدوارم ازنظرات کارشناسانه وراهگشای عزیزان خواننده درجهت بهترشدن کاربهره گیرم.

درزیرنمونه ای ازحکایات عبیدزاکانی شاعرطنز پرداز تاریخ ادبیات فارسی راکه به کردی کلهری ترجمه نموده ام تقدیم میکنم .البته تعادای ازاین حکایات راترجمه کرده ام که به مرورودرصورت ابرازعلاقه دوستان انها راازراه وبلاگ منتشرخواهم کرد.

حکایت :

که سی له مه ولانا عضدالدین پرسی ک چوَنیگه ک له زه مانی خه لیفه گان مه ردم ده عوای خودای وپه یخه مبری فره کردیان و ئیسه نیه که ن؟

مه ولانا وه ت : مه ردمی ئی روزگاره وه جووری گرفتاری زولم و ورسیه ری بوَنه ک نه خودا وه هوَریان تیه ی نه په یخه مبری خودا.

 

 

 

/ 1 نظر / 54 بازدید
فرشاد سلیمانی

سلام برکاکه محمد عزیز واقعا دستت درد نکنه برای مطالب وبلاگ