باسلامی دیگرباربه دوستان

این باردوموضوع کاملا بی ارتباط رابه شما عزیزان عرضه میدارم.

نخست تصویری ازچندنخل خرمای باقی مانده ازگذشته

روستایم کرکهرک که راویان خاموش سالیان دورهستند.

ودوم دوکوتاه شعرپارسی ازسروده های خودم .

42jfi1v.jpg

بغض صاعقه

        درگلوی بهار

وپاره های مهتاب

             برمرداب

تاسپیده ای دیگربار

79/01/21محمدحسنی نیا- کرکهرک

*

نوشتن

      نیازمن است

نه ازآنرو که ردی

               ازخویش بگذارم

                              درهستی

که ازآن رو

 که شاید بیفزایم خردکی

                        سرمستی

که شایداین مرغ

بپرد ، اوج گیرد، وارهد

                      ازاین پستی

81/07/27محمدحسنی نیا -  ایلام 

*

صداهائی مبهم

                     ازدرون

که گهگاه ازبیرون

ضرباهنگ یکی تلنگر

 میکند تشدیدشان

81/07/27محمدحسنی نیا – ایلام    

*

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
مهرداد مريم ميلاد

از طرف ميلاد:سايت مرده شور حانه باغ ابريشم از وبلاگ تو هيحانش بيشتره.{ازادی انديشه از نوع کرمانشاهی} مهرداد:ماهيتش خوبه ولی بايد گسترشش داد مريم:عمو خيلی خوبه