عوبه ید زاکانی

حکایت:

سولتان مه حمود غه زنه وی پیری پاخسی ی دی ک بارکوله ی چخچیله  وه کول کیشی .

به زه ی ی وه پی هات و وه ت : خالو ریچه رمی  دو سی دیناری زه ر توای یا خه ره مه ی خاسی یا دو سی په س یا باخی ک به مه پیت تا له ی مه ینه ت ومه رارته خلاس بوَت .

پیروه ت : دیناربیه تا بوه سم وه ناو قه ی و بچمه و کولی خه ره مه گه و په سه یله گه بیه م له وه ر و بچمه باخ و وه ده وله تی سه ری سولتان ئه و دوَای عومرم له وره داکاسیه م .

سولتان مه حمود له ی حازرجواویه خوه شی هات و فه رمای هه له وابکه ن.

  

حکایت:

پیاگی له یه کی چیشتی تواس .ئه و که سه خراو و دشمینی دا پی .

وه ت:تو ک چیشتی نیایه پیم دی ئرا خراو و دشمین  ده یدنه پیم؟

ئه ویش وه ت: خوش نیاشتم ده سی په تی له لام بچی .

 

حکایت:

پیاگی ده عوای په یخه مبه ری کرد. هاوردنه ی لای موعته سم.موعته سم وه ت:ئه شه دی مابللا په یخه مبه ری رار و ئه ومه ره سیگیت.

وه ت: به لی قوربان تو راس فه رمایش که ی ، هه ئرا یه سه بومه سه په خه مبه ری تایفه ی ئوَه.چوَن ک هه رپه یخه مبه ری له شیوه ی تایفه ی خوه یه.

 

حکایت:

پیاگی وه حه جاج بن یوسفی سه قه فی وه ت:دوَه شه و له خه وله به هه یشت دیمه ت.حه جاج وه ت:ئه گه رخه وت راس بود، نیشان ده ی ک له ودنیا زولم وبیداد له ی دنیا فره تره.

 

حکایت:

پیاگی ده عوای خودایی  کرد. پاتشای ئه و سه رده مه فه رمان دا زندانی بکه ن . یه کی له لی پرسی خوداکی دیه ک له زندان بود؟

وه ت : نه ژنه فتیه که ئوَشن خودا له گیشت جای هه س؟

 

حکایت:

له عه ره بی پرسین چوَنی؟

وه ت:نه ئه و چوَنه ک خودای گه ورا توای نه ئه و چوَنه ک شه یتان توای و نه ئه و چوشنه ک خوه م توام.

وه تن : یه یانی چوه؟

وه ت: چوَن ک خودای گه ورا توای م به نه ی عابدی بوم ک نیم. شه یتان کافری توای ک م وه و شیوه نیم و خوه م توام ک دارا و ده وله مه ن وتونابووم ک ئوه یشه نیم.

 

حکایت :

پیاگی ده عوای خودایه ری کرد بردنه ی لای خه لیفه .خه لیفه وه پی وه ت :پاره که له یره یه کی ئیده عای په یخه مبه ری کرد کوشتنه ی.

پیا وه ت: خاس کردنه کوشتنه سه ی ئوه له لای م ناتوَ.

/ 1 نظر / 23 بازدید
سحر

در حوالی شب پرسه میزدیم و از درز پنجره های کوچک ستارگان قطره قطره نور میچکد. "نجوای چند سایه زیر سپیدار و خیابانهای خالی از سلام و تبسمهای تلخ شب......." صدای شب فقط همین بود سکوت" ما از این جاده گذشتیم و هزاران هزار خاطره ره اورد این جاده هاست. بی انکه بدانم این همه بغض گره بسته در گلویم از چیست؟؟؟؟ غبار پیراهنم را میتکانم ......... تموم زندگیم لبریز میشه از حسرت سلام عزیز..روزت بخير مهربون.. كلبه قشنگت ديدم.دوست داشتي با قدمهاي سبزت كلبه منم مزين كن[گل].راستي پايين نظرات لينك آموزش فال قهوه و تعميرات خودرو رو هم گذاشتم دوست دارم نظرت در مورد اين لينكها هم بدونم.... .اميدوارم اين رفت و آمدها ادامه داشته باشه منتظرتم مهربونم. [بغل][گل][گل][بغل]