بدون شرح

/ 2 نظر / 11 بازدید

برلیان سلام میشه زحمت بکشید در مورد تصویر فوق نظرتون راهم بنویسید

سه ریوان

قالی شه ره گان له ژیر پای هموومان... وه تمام ئه فتیخار ... راس ئیوشن...