مراسم

بازدیگرباره سلامی وکلامی

باز هم به کر کهرک خوش آمدید .

این بار درجهت علاقمند وکنجکاو نمودن اهالی خوب کرکهرک به مراجعه به اینترنت بدون توضیح اضافی دولینک اینجا می گذارم.

لینک اول یک ویدیو است از مراسم قربانی  گوساله توسط همولایتی هایم است، عملی که بعدازشش هفت هزارسال هنوز به موزه فرهنگ ومیراث فرهنگی تحویل داده نشده است.

لینک دوم صدای گرم وپرنشاط هوره دایی خدابخش است که باوجوداینکه انکارمی شود اما باید همه ببینندکه وجود دارد واین صدا مهربان است وگرم است وقبل از بریدن سر خوانده نمی شود بلکه برای شادی وسلامتی وبرکت خوادنه می شود.

http://www.youtube.com/watch?v=gbHxm7eXKDs

http://www.youtube.com/watch?v=kpoUztE6PpA&feature=channel_page

 

/ 0 نظر / 5 بازدید