سلام دوباره میکنم

دوباره سلام می کنم به دوستان خوب وبگرد.

موضوعی که باعث شد چندسطری بنویسم  ایجادوبلاگی جدید باعنوان "" هوش مصنوعی وفلسفه ذهن وزبان "" به همت یک انسان فرهیخته ودانشمند بنام آقای حسن زارعی است.

مایه خوشحالی است اگربگویم تازه ترین مطالب رااین رادمرد باقلمی شیوا وصمیمی دربسیاری زمینه های علمی وفرهنگی می نگارد واین همه به فیض کوشش خستگی ناپذیرایشان است که نیازمندانه سالهای زیادی را درپی پاسخ به سوالات خویش استخوان خوردکرده ودودچراغ خورده اند.

نشانی وبلاگ این مردنیک بصورت زیراست

www.heraclituss.blogfa.com

/ 0 نظر / 6 بازدید