بازهم حلبچه

بازهم حلبچه وتراژدی پایان هزاره دوم

بازهم جنایت فرزندنامشروع توحش وایدئولوژی

بازهم سبعیت مدرن

بازهم شانزدهم ماه مارس

بازهم سپیدسگواره کردی کلهری خودرابه دوستان ودشمنانم عرضه میدارم

به دوستان برای تسکین

ودشمنان برای بیان تنفرازایدئولوژی کور

 

*مه رگی هاوار*

هاواری ئه و هووزه سه وزه

له واو سامی ئه نه وروزه

                        خنکیا

ده سی هزار گول

له داوانی وه هاره و

                 هه لکریا

 

ئه ی ئاسمانی رووژه یلی تر

دالگی به دبه ختی دوه که

چوه له گووشیت خوه نی؟

لاوه لاوه ئرا

کوورپه ی سه رده و بوپای کوانگ؟

موورئرا

نه ونه مامی

تازه سوری

سه روه خاکه و نای؟

 

بیلا بنالن هه رچی ئه وره

بیلا بنالن هه رچی ئه وره

 

ئه ی هاوار ئه ی هاوار

شوونی پای خه رده ل

له بانی هه رچی قه وره که فتیه

سه ری هه رچی که شی به رزه

له دوکه لی سیانوور وه می وه مه

 

ئه ی ئاسمانی بی خوه ری ئمرو؟

له هورته وچی ک دوه که

وه سه ری ئنسانیه تی ئنسان چوه هات؟

قه ی نیه که ی

خوه م خه مه و هورت

خوه م خه مه و هورت

خولخوله ی بی هه و ل وولای گیان

                                بادی مردن

خوه م خه مه و هورت

مه رگی هه رچی داری سه وزه

خوه م خه مه و هورت

مه رگی که وتر

مه رگی قومری

خوه م خه مه و هورت

مه رگی ماسی مه رگی ده لیا

مه رگی هاوار مه رگی فه ریا

 

دوه که ئیواره

هاواری خنکیان گیان

گووشی شاری که ر کرد

گووشی شاری نه

گووشی دنیا

کوچه کوچه ئنسان

که فتنه خاکی مردن

کوره کوره ئایه م

له سه ردی رووژگار

وه ده سی حقوقی به شه ر

                       کووره و بون

دوه که له شاری زینگ

هزارستون له مه رگی

زه ردو سه وز ودیز

             درس کریا

بالی هزارمه لوچگ له موله ق شکیا

وه هزارجار

خوه ری نیمه رو نریا وه خاک

 

هانه کو ئوانه ی

ک ئرا ئنسانیه ت موختاجن

ولام دنیا

له مه نشووره یلی ئنسانیه ت پرکردنه؟

هانه کو؟

ده رد فروشه یلی ده رمان درس که ر؟

 

بان

بپرسن

بزانن

داخی دلی ئی شه رقه

مه رگی کوچه و خیاوان

مه رگی کوه بیاوان

 

ئه ی دنیا

گووش بگر

ده رد هزاره

ده رد هزاره

 

ده وکه وه ها ر کوشیا

گول وه هزار خنکیا

بال وه بار شکیا

 

ئراچوه بو؟ ئرا چوه بو؟

فکری تر که

فکری ترکه

فکری ترکه تاجاری تر

هوچکه س پا ننه ی وه رو قانوونی گول

فکری تر که

مه نشووری سه وزی درس که له وه هار

به ن به نی ئی مه نشووره

گول گول

فکری ترکه

ده ردی شه و ها له دنیا

ده رمان خو ره

فکری ترکه فکری تر

سو ها له ری

سو هاله ری

                     10/12/72 ته وریز محمدحسنی نیا(به یان)    

 

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
البرز

سلام دایی محمد دستت درد نکنه وبلاگ خیلی جالبیه البته جای کار زیادی داره امیدوارم موفق باشی

محمدحسنی نیا

مهندس البرزعزيزم سلام ابرازلطفت مايه دلگرمي وائامه كاراست. راستش خودم هم واقفم كه كارچنگي به دل نمي زنه، اما فعلا سعي براينه كه وبلاگ بي مطلب نباشه. همكاري فرهيختگاني مثل خودت بسيارضروري است. سال تازه پيروز