شعرکردی

خوه ت ليم مه شاره و

              هساره ی ئاسو

چه وتيه نی ترله خوه م

                         نيه

/ 2 نظر / 8 بازدید
vida

لطفا ترجمه کنيد۰۰ شوخي کردم بيا پيش من۰۰

لينا

سلام بهتره کارت متنوع بهشه