دلم گیریاس

این شعررادرآرشیودستنوشته هایم به تازگی پیداکردم.

شعرمحصول یک تاثرشخصی  درسال ٧٧ودرشهرسرابله می باشد.واگربه تاریخش توجه شوددرزمان رخدادقتلهای زنجیره ای است.

درآن شبهاکه خفاشان وشبکوران ایده ئولوژیک فرهیخته ترین مردان وزنان ملت راسبوعانه می کشتند ومن بارادیوضبط مشکی آیوا ازرادیوبی بی سی واسرائیل اخباروتحلیلهای آن راگوش می کردم.

آن روزها که طفل اصلاح طلبی شیرخواره بود وکدخداازاو واهمه نداشت.

شعرکردی کلهری است ومی دانم خواندن آن برای دوستان قدری مشکل است.

پیشترنوشتم وبازهم تاکیدمی کنم که شعرربط مستقیمی به آن حوادث نداردومحصول یک تامل وتاثرشخصی است.

**زه رده مه رگ **

 

دلم گیریاس

گه ن جوریگیش دلم گیریاس

چمان مینیًٌٍ

له به رزی خوه م

                   که فتوَمه و خوار.

شه و چوَ شیشه ی ده وات شکیاس

وه پیه نی ی دلما رشیاس.

 

شه و چوَ جامی له شه و که ران

منیش ته نیا ترین سوقرات

                              له ی ولاته

ک ئاماده س ئه لقورنیده ی.

 

 

دلم گیریاس

گه ن جوریگیش دلم گیریاس.

هه یه مه نیه

تاچو مه سیح

               سه لیب وه کوول

له روه پالی

ئی شه وه یلی  بی چراخه

هیلی وه ره و خوه ر و ئاسو

                         له شوونی خوه م بکیشم.

 

 

بانه و هانام

ئـــــــــــای هه رچی

گه لای زه ردی

             له دار که نیای رو وه مه رگه.

بانه و هانام

ئه ی هساره یلی ری کاوه.

بانه و هانام

مه لوَچگه یلی بی لانه ی

                         لیزنه گرتی.

له ی زووره ی زمسانی پیره

دلم گیریاس.

 

بانه وهانام

ئه ی ئیوه هه رچی چه مه یلی

                        پرخروش وپرهاواره.

ئه ی ئیوه هه رچی واران و

ئه ور و گرمه و

             بلاچه هره.

ئه ی ئیوه هه رچی کوَه ی

                            سه ر به رزه

 

 

دلم گیریاس له ی ته نیایه

دور له یارم

له نازارم.

 

دلم گیریاس وته نیا

دلم خوشه وه ئنتزار

وه ئنتزاری یاره گه م

                     نازاره گه م.

 

ئه گه ر چی شه وچوَ شیشه ی شکیاله مه رگه و

له سه ری سه راسه ری دلم

په خشه و بوَه.

 

ئه گه ر چی شه و

جامی تیه لی شه وکه رانه و

منیش ته نیا ترین سوقرات.

 

ئه مما چه وه ری هاتنی

                        هاتنیگم

پرخروش تر له لافاوی

                   وه هاراروی.

پرپرشنگ تر له چه و بازی ی

                  هساره یلی شه وی تاوسان.

پرجیک وجاک ترله هه رچی

                             مه لوچگه

وه ختی له باخه یل رووژه و بود.

 

پرخشه تر

له شکیانی

تیری پیشتی هه رچی گلای

                          زه رده مه رگه

له تالانی خوه راوای سه ردی پاییزی.

 

بیلا بزانی ئی شه وه

ک چه وه یلی دلداره گه م

چونای دلی ده لیا که وه.

سرمه دانی ئی چه وه یله

                          ئاسمانه.

ئه ر خوه ر ئلای

ئوه یشه که وه.

 

 

 

 

محمدحسنی نیا – سه راوله 21/09/77

 

/ 2 نظر / 101 بازدید
ای کیو سان

شعر قشنگیه موفق باشی

سه ریوان

سلام همباز شیعرگد فره فره فره فره رنگینیو