4c9qayq.gif

 

وه ره و ئاسمان

              ری ی هه س

ئه گه ر

له خاکی باخچه بپرسی

                  {وه ختی واران واری.

وه ختی فه قیری

له مه مله که تی هزارویه ک شه و

                     هه ئاساره شماری.

وه ختی مه لوچگ بال گری.

وه ختی گولی

 له قه کوت بو.

وه ختی خوسه یلم

                 چو گلا

پلاسیه ن و زه رده و بون

          {له پائیزی خه نه یلم

          {له سه ری لقی داری لیوم

وه ره و ئاسمان ری ی هه س

76/07/18قه سرشیرین- ئاوائی کرکهرک – محمدحسنی نیا

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید