قه له ميگ

وه ديلی بردن

زندانی کردن

          شکه نجه ی کردن

دوای شکه نجه يلی فره

                           زوان به سا

دوای قه يری ک هاته وخوه ی

بريا بريا

دوا قسيه ی

له سه ری ته خته ی ته عزير

                                  نوسا:

س س سلللامم

                   ب ب بره سنن

وه وه ه ه

ئا ئا ئا ئا ئــــــــازادی

کرماشان۲۰/۰۳/۱۳۸۴

 

/ 1 نظر / 5 بازدید