چه رچی وخه ر

 

*چه رچی وخه ر*

 

---------------<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

چه رچی ی وه سواری خه ر

 

ری ی دوری گرته وه ر

 

 

نه یشت خه ربیه ی هچانی

 

تاچینه سه ونزه لانی

 

 

خه ر ک دونس له و ناوه

 

گول و گیا پرئاوه

 

 

میه وانی نووه هاره

 

ئاسوده له ئازاره

 

 

وه سه ره سه روخاره خار

 

ولات گیشتی کرده وه هار

 

 

خاوه ن خه ری فره زان

 

وه بی کرچه گوش ته کان

 

 

ئه ژنه فت له و لاده نگه ده نگه

 

دی خوه ی زانس کاری له نگه

 

 

وه ت:خه ری خوه م گووش بگر

 

ده نگ تیه ی چو ده نگی ری گر

 

 

تازوه به وتابارت که م

 

له ری گره یل رزگارت که م

 

 

خه ر دا وه قاقای خه نین

 

پی وه ت:قوربان هاوری شرین

 

 

باره گه ی م له خوه ت بارکه

 

تادیرنه وه خوه ت رزگارکه

 

 

ک م خه رم باره به رم

 

کوان له پیشت ئه وسارله سه رم

 

 

فه رخی چوه سه

 

ده رد هه دره رده

 

 

خه ری تو بوم

 

یاهنی جه رده

 

 

                                     اصل شعرله لافونتین (شاعرفرانسوی)وه ته رجومه ی

 

دوکتورعه بدوللاپه شیو(وه کوردی سورانی)ترجومه وه کوردی که لهوری محمدحسنی نیا(به

 

یان)05/09/1379

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
فايق

ديوه‌ره‌و که‌ر : وه‌ر گيراو جوانيگ وه‌لی کرديده. که‌ميگ وه‌بان فونته‌گانی کار بکه‌ی قه‌شه‌نگ‌تر نيشان ده‌د.