مرد سالار

 

درخانه ، پشت تخته اتوپدردرحال راهنمائی کردن بود.وپسر درحالی که نگاهش با چپ وراست شدن دست پدرش همراه شده بود ، به سخنانش گوش می کرد.

-- زن مثل گردو می مونه باید خردش کرد وبعد مغزش رادرآورد وجوید.

-- زن مثل زعفرونه ، باید حسابی کوبیدش تا خوب عطرورنگ بده.

-- زن مثل نمد می مونه ، باید یک نقشی  بهش داد وتا جون داره باید زدش و تامی خوره کوبید تو سرش تا شکل بگیره .

-- زن مثل ...

پسرش فریادکشید : مواظب باش داره می سوزه.

پدر دستش راگزید ودودستی برسر کوبید وگفت : خدابه دادم برسه ، بیچاره شدم. این عزیزترین لباس مادرته!!

 

پیای سالار

 

له مال  وه له  پیشتی  ته خته ی  ئوتو  ، باوگ له حالی  ئاموژگاری کردن بوَ و کوره گه ی له و  حاله  ک  نورسنی  وه لی چه پ  وراس  بوَنی  ده سی  باوگی  هاوریه و  بوَد وه  قسه یلیشی  گوش ته کانیا.

-- ژن چوَنای  گرده کان  مینی  ، بایه د هوَردی  کرد و ئی جا مه غزی  ده ر هاورد و جایه ی.

--  ژن  جووری  زافه ران مینی  ، بایه د  خاس خاس  بکوتیده ی  تا  خاس  عه تر و ره نگه و به ید.

--  ژن  چوَنای  نه مه (نه و) مینی  بایه د نه خش  به یده پی  و تا جوَلیه ی  بجوَلنیده ی وتا  خوه ی  به یدنه  ناوی  سه ری  تا  شکل وسه قام  بگری.

--  ژن چوَنای ...  .

کور کرده ی هاوار: هوَرد وه پی یه و بود ، دیری  سزیه ید .

باوگی  قه پ  گرته ده سی خوه ی  و ئی جا وه دو ده سی  دا له ناوی  سه ری و  وه ت : خودا وه دادم بره سی ،  بیچاره بوَم ، یه  ره نگین ترین کراسی دالگده!!

 

 

ته رجومه له محمدحسنی نیا  -  کرمانشان    07-03-1389

 

 

 

/ 2 نظر / 27 بازدید
فرشاد سلیمانی

سلام برکاکه محمد عزیز واقعا وبلاگ جالب شده دستت درد نکنه

سه یوان ئیلامی (کورد)

سه لامي وه به رزي كاني سه يفي وه هێنكي مانشت وه ره ێني هه ور وه گه رمي ئاگر وه بڕيقه ي وه فڕ وه رۆژنايي تريفه وه خاسي تۆ پيشكه ش وه هاۆري نازارم ------------------------- وه به شي هه شتم له ڕێزماني كوردي ئاپم وه سه رداني پر له زانايي خوه ت دۆار كوردي مان رۆژنا بكه -------------------------- سه يوان ئيلامي (كورد ) [گل][گل][گل][گل][گل][گل]