شعرزیرازتجربیات شعری اینجانب دربیش ازیک دهه پیش می باشد که بتازگی درمیان دستنوشته های آن دوره آن رایافته ام وبه دوستان پیشکش می نمایم.

**زه رده مه رگ **

 

دلم گیریاس

گه ن جوریگیش دلم گیریاس

چمان مینیًٌٍ

له به رزی خوه م

                   که فتومه و خوار.

شه و چو شیشه ی ده وات شکیاس

وه پیه نی ی دلما رشیاس.

 

شه و چو جامی له شه و که ران

منیش ته نیا ترین سوقرات

                              له ی ولاته

ک ئاماده س ئه لقورنیده ی.

 

 

دلم گیریاس

گه ن جوریگیش دلم گیریاس.

هه یه مه نیه

تاچو مه سیح

               سه لیب وه کوول

له روه پالی

ئی شه وه یلی  بی چراخه

هیلی وه ره و خوه ر و ئاسو

                         له شوونی خوه م بکیشم.

 

 

بانه و هانام

ئـــــــــــای هه رچی

گه لای زه ردی

             له دار که نیای رو وه مه رگه.

بانه و هانام

ئه ی هساره یلی ری کاوه.

بانه و هانام

مه لوچگه یلی بی لانه ی

                         لیزنه گرتی.

له ی زووره ی زمسانی پیره

دلم گیریاس.

 

بانه وهانام

ئه ی ئیوه هه رچگی چه می

                        پرخروش وپرهاواره.

ئه ی ئیوه هه رچی واران و

ئه ور و گرمه و

             بلاچه هره.

ئه ی ئیوه هه رچی کوه ی

                            سه ر به رزه

 

 

دلم گیریاس له ی ته نیایه

دور له یارم

له نازارم.

 

دلم گیریاس وته نیا

دلم خوشه وه ئنتزار

وه ئنتزاری یاره گه م

                     نازاره گه م.

 

ئه گه چی شه وچو شیشه ی شکیاله مه رگه و

له سه ری سه راسه ری دلم

په خشه و بوه.

 

ئه گه ر چی شه و

جامی تیه لی شه وکه رانه و

منیش ته نیا ترین سوقرات.

 

ئه مما چه وه ری هاتنی

                        هاتنیگم

پرخروش تر له لافاوی

                   وه هاراروی.

پرپرشنگ تر له چه و بازی ی

                  هساره یلی شه وی تاوسان.

پرجیک وجاک ترله هه رچی

                             مه لوچگه

وه ختی له باخه یل رووژه و بود.

 

پرخشه تر

له شکیانی

تیری پیشتی هه رچی گلای

                          زه رده مه رگه

له تالانی خوه راوای سه ردی پاییزی.

 

بیلا بزانی ئی شه وه

ک چه وه یلی دلداره گه م

چونای دلی ده لیا که وه.

سرمه دانی ئی چه وه یله

                          ئاسمانه.

ئه ر خوه ر ئلای

ئوه یشه که وه.

 

 

 

 

محمدحسنی نیا – سه راوله 21/09/77

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
پارس1400

سايت پارس 1400 محلي است براي آشنائي تجار. بازاريان. توليدكنندگان و ارتباط جويندگان شغل . خريداران . فروشندگان www.pars1400.com

وحید ط

سه لام کا مه حمد دسد درد نه که ارا کاریله ره نگینده. وبلاگگد حال و هواه تازه گرته سه خوه عکسگانیش فره رنگینه.یه نه زره داشتم وه خدمتد موسیقی وبلاگگه اگر تونی عوضه بکه دی کونه بوه یه آهنگ ته ر و به هاری بنه جیه گه

وحید ط

(بدون شرح) غدقن تا ماه این ماه ولرم دوگانه دیوانه ی من است ترسی ندارم كه رخساره در لمس قرینه ی لغزانش نهان كنم اما وای كه اگر باد از این راز سربسته بویی برده باشد پرندگان حكایت عام الفیل سنگسارمان خواهند كرد هی تراشیده ی باد و بلور لیموی گس مگر منت به ترانه تمام كنم ورنه كو بر گزیده ای شاعر تر از این تشنه ی خلاص از قاف و غین این همه غدقن بگذرد خودت بگو زنجیر اگر برای گسستن نبود پس این دست های بسته را برای كدام روز خسته آفریده اند سید علی صالحی

ماجد سوره ميرى

سلام كاكة محمد حسنى نيا دةسد دةرد نةكةى ئرا ئى رةنگينة ،چةوةرى كةيمن ئى جوورة بةرهةمةيلة ئرا مجلةى گول سوو كل بكةيد