یک شعرکوتاه کردی که لهری

ئوتوبوس نیه وسی

                   له ئیستگا

وه فرا ولات گرتیه له وه ر

قاقه زی وه خت

         که فتیه له ئاو

تن تن مینه ی بلیت که م

                        جاجا

هه وه یه ی چه رخ

شاره گه چو له ناو

.     .     .

ئیستگای نواتر

              م پیاده بووم

 78/09/21محمدحسنی نیا-  ئیلام    

/ 1 نظر / 9 بازدید
احسان قاسمی

احسان قاسمی شنبه 28/11/1385 - 11:19 نوشتم کرکهرک و search را زدم . نمیدانی از ديدن جواب چقدر خوشحال شدم . عکس روستا را که ديدم به وجد آمدم . با خواندن شعر (هر چند بعضی جمله ها و کلماتش را نفهميدم) اشک در چشمانم حلقه بست . دوست داشتم تنها بودم و آنقدر ميگريستم و داد می زدم تا قلای سرکش به سخن می آمد و ميگفت که بزرگانمان چگونه برادری را در عمق وجودشان معنا کردند که ما نمی توانيم .چگونه از هيچ اين همه ساختند و آباد کردند . و... و چرا ما ساخته هايشان را سوزانديم و باز هم می سوزانيم ؟ محمد جان دستت درد نکند . دوست داشتم کردی بنویسم اما بلد نیستم باز هم به خاطر این کار بزرگت تشکر میکنم با من در تماس باش . در پناه حق موفق باشی. احسان قاسمی ۲۸/۱۱/۸۵ ehsan1_qasemi@yahoo.com