روزسیاه کارگر

روزسیاه کارگرنام رمانی  ازنویسنده کرمانشاهی بنام مرحوم احمدعلی خان خداداه است.

این کتاب درمطعبه (چاپخانه)سعادت کرمانشاه وبه سال ١٣٠۵خورشیدی چاپ گردیده است.

ناشراین رمان مرحوم میرزا سیف الله ناصری بوده وبااجازه اداره محترم معارف کرمانشاه وبانمره ١۶٧طبع گردیده است.

این کتاب نه فقط یک رمان بلکه یک اثرتاریخی است که نشان ازقدمت کارچاپ ونشردرکرمانشاه دارد.

موضوع رمان همانگونه که نویسنده مرحوم آن توضیح داده است، ترکیبی ازوقایع زمان حیاتش باآمیزه ای ازتخیل می باشدوبی شک وبصورتی زیباوجذاب روزگار سیاه کارگرراتصویرنموده است.

رخدادهای آن مربوط به سالهای آخرسلسله قاجار و قیام مشروطه خواهان ومجاهدین دربرابراستبدادپوسیده آن روزگاروپس ازآن می باشد.

صفحات نخست وپایانی این کتاب گرانسنگ راجهت مشاهده دوستان توی وبلاگ می گذارم والبته سعی دارم آن رابه یک فایل پی دی اف تبدیل ودردسترس مشتاقانش قراردهم.

درودبرهمه شمادوستان خوبم.

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
چابکسوار

سلام آپ آپ... منتظرم قدم رنجه فرمایید ونظرتان مهم و مطمئنا خواندنی است. وقتتان بخیر

چابکسوار

سلام آپ آپ... منتظرم قدم رنجه فرمایید ونظرتان مهم و مطمئنا خواندنی است. وقتتان بخیر